Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę maszynową (MD),
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu MD,
 • określania, czy konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej,
 • przeanalizowania, czy zmiany przeprowadzone w maszynie wymagają nowego CE,
 • przeprowadzania oceny zgodności maszyn z wymaganiami MD,
 • znajdowania właściwych norm dla danej maszyny,
 • przeprowadzania analizy zagrożeń i oceny ryzyka maszyn,
 • odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności,
 • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę,
 • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności,
 • określania poprawności dokumentów: odbieranych od poddostawców, przekazywanych klientowi wraz z maszyną/maszyną nieukończoną, weryfikacji tabliczki znamionowej maszyny na zgodność z MD, wskazania możliwości ograniczenia zbędnych kosztów związanych z oznaczeniem CE.

Reklama

Program skrócony:

Dzień 1

1. CE - podstawy dla branży maszynowej:
Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie. Normalizacja europejska i krajowa. Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika.

2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE:
Definicje i ich interpretacja, schemat przebiegu oceny zgodności, wymagania dyrektywy dla wyposażenia elektrycznego maszyn, zastosowanie kilku dyrektyw jednocześnie.

Dzień 2

2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej c.d.:
Jak generowane są wysokie koszty oznaczenia CE i jak je zredukować, jak dalece i szczegółowo zabezpieczać maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

3. Tematy szczegółowe:
Zespół maszyn - najnowsza oficjalna interpretacja BMAS! Przebudowa maszyn - jak rozumieć pojęcie istotna zmiana.

4. CE w wydziałach firmy:
Oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa, konstruktorów, innych wydziałów firmy.

Dzień 3

5. Ćwiczenia: Krok po kroku do CE część 1-5.:
Przećwiczenie procesu oceny zgodności na przykładzie szlifierki stacjonarnej, w oparciu o przykładowe wzory wewnętrznej dokumentacji oceny zgodności w firmie.: zastosowanie dyrektyw i norm, zaklasyfikowanie produktu, przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka, określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka, Performance Level (PL) a kategorie bezpieczeństwa, SIL, sporządzenie deklaracji zgodności.

Dzień 4

5. Ćwiczenia: Krok po kroku do CE część 6-9.:
Przećwiczenie procesu oceny zgodności na przykładzie szlifierki stacjonarnej, w oparciu o przykładowe wzory wewnętrznej dokumentacji oceny zgodności w firmie.: analiza zagrożeń i ocena ryzyka w programie Safexpert, wskazówki dot. sporządzania dokumentacji technicznej oraz zawartości i zasad sporządzania instrukcji maszyny (DTR), sporządzanie dokumentacji wewnętrznej kontroli produkcji, pokaz programu Safexpert (30').

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

 • wykłady (ok. 16 godz. zajęć)
 • ćwiczenia (ok. 14 godz. zajęć)
 • pytania i dyskusja (ok. 4 godz. zajęć)

Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 4 dni, w godz. 9:00-17:00

Terminy:

 1. 03-06.04.2018 Wrocław
 2. 15-18.05.2018 Łódź
 3. 19-22.06.2018 Łeba
 4. 10-13.07.2018 Katowice

Standardowa cena bez rabatów: 2800 zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 4 x obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google