Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest ułatwienie zrozumienia europejskiej dyrektywy 1995/5/WE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (dyrektywy R&TTE).

Broszura nie zastępuje ani dyrektywy R&TTE, ani krajowych aktów prawnych przenoszących dyrektywę R&TTE na grunt polskiego ustawodawstwa. Publikacja ta jest dostępna dla każdego, jednak nie ma wiążącego charakteru w przeciwieństwie do aktów prawnych przyjmowanych przez Unię Europejską. Wiążącą moc prawną mają postanowienia aktów prawnych przenoszących dyrektywę R&TTE do polskiego systemu prawnego.

[module-100]
Spis treści
1. Wprowadzenie
 1.1. Ważne daty 
 1.2. Podstawowe informacje o polskim ustawodawstwie 
 1.3. Najważniejsze zmiany wprowadzone na mocy dyrektywy R&TTE 
2. Definicje 
3. Zakres 
 3.1. Urządzenia wyłączone z zakresu dyrektywy R&TTE
 3.2. Klasyfikacja urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
 3.3. Zgłaszanie (notyfikacja) oraz publikowanie specyfikacji interfejsu
4. Zasadnicze wymagania 
5. Normy zharmonizowane 
6. Ocena zgodności 
 6.1. Moduł A – wewnętrzna kontrola produkcji (załącznik II)
 6.2. Moduł Aa – wewnętrzna kontrola produkcji oraz szczegółowe testy urządzenia (załącznik III) 
 6.3. Moduł Aa+ – pakiet dokumentacji technicznej (załącznik IV)
 6.4. Moduł H – pełne zapewnienie jakości (załącznik V)
 6.5. Deklaracja zgodności WE
 6.6. Oznakowanie CE
7. Niezbędne informacje przekazywne przez producenta
8. Przydatne adresy i strony internetowe

Reklama