Pobierz Broszury, poradniki, wzory

Celem niniejszej broszury jest pomoc we właściwym stosowaniu przepisów dyrektywy ogólne bezpieczeństwo produktów 2001/95/WE (GPSD). Celem dyrektywy jest zapewnienie, że produkty wprowadzane do obrotu na rynku Unii Europejskiej są bezpieczne.

Reklama

Spis treści
1. Wstęp
 1. 1. Powody oraz cel publikacji
 1. 2. Do kogo skierowana jest publikacja?
2. Podstawowe informacje na temat dyrektywy i prawodawstwa polskiego
 2.1. Dyrektywa 2001/95/WE
 2.2. Prawodawstwo polskie
3. Zakres dyrektywy ogólne bezpieczeństwo produktów, przykłady
4. Wyłączenia z zakresu dyrektywy, przykłady
5. Powiązania z innymi dyrektywami1
6. Ogólne wymagania bezpieczeństwa produktów, kryteria oceny zgodności oraz normy europejskie 
 6.1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa 
 6.2. Kryteria oceny zgodności
 6.3. Normy europejskie
7. Zarządzanie wymaganiami bezpieczeństwa przez producentów i dystrybutorów, procedury notyfikacyjne
 7.1. Wymagania dla producentów i dystrybutorów 
 7.2. Procedury notyfikacyjne 
8. Wskazówki i porady dla producentów i dystrybutorów 
9. Przydatne adresy stron internetowych 

Reklamy Google