System Rapex

Wspólnotowy system wczesnego ostrzegania ułatwiający wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską.

Rapid Alert System

Dyrektywy nowego podejścia

Dyrektywy nowego podejścia dotyczą wyrobów, które mają być po raz pierwszy wprowadzone do obrotu i oddane do użytku.

Lista dyrektyw

Szukaj w serwisie

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:
Opiekun serwisu oznakowanie-ce