Reklama

Jakie informacje muszą być dołączone do zabawki?

Do zabawek powinny być dołączone:

 • Oznakowanie CE.
 • Nazwa i adres producenta lub imię i nazwisko jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Unii Europejskiej.
 • Informacje o przeznaczeniu zabawki.
 • Ostrzeżenia:
  1. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat - jeżeli zabawka, ze względu na bezpieczeństwo, nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
  2. Uwaga, do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej - w przypadku zabawki, która stanowi miniaturę lub model urządzenia bądź sprzętu przeznaczonego dla osób dorosłych.
  3. Uwaga, konieczność stosowania sprzętu ochronnego - w przypadku zabawek takich jak np. łyżwy, deskorolki oraz podobnego sprzętu wprowadzonego do obrotu jako zabawki.
  4. Uwaga, do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem - w przypadku zabawek przeznaczonych do używania w płytkiej wodzie oraz pod nadzorem osoby dorosłej.
  5. Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad…lat. Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej, przy czym o wieku dziecka decyduje producent.

Wraz z ostrzeżeniem powinna być podana krótka informacja o szczególnym ryzyku związanym z używaniem zabawki.

Na zabawkach może być również umieszczony graficzny znak ostrzegawczy, który oznacza, że zabawka może być niebezpieczna dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa, do zabawki powinna być dołączona również instrukcja używania. Dotyczy to np. zabawek przeznaczonych do zawieszania się (pierścieni, kół, lin, zjeżdżalni, huśtawek, trapezów) oraz stanowiących miniaturę lub model urządzenia przeznaczonego dla osób dorosłych.

Źródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Reklama