Reklama

Które instytucje mogę poinformować o wyrobie budzącym moje wątpliwości?

Większość wyrobów znajdujących się w obrocie jest kontrolowana przez Inspekcję Handlową - do tej instytucji należy się zwrócić, jeśli wyrób, który Państwo kupili nie jest odpowiednio oznakowany, nie towarzyszą mu odpowiednie informacje (np. dotyczące przeznaczenia) i dokumenty (np. instrukcja obsługi lub instrukcja montażu) konieczne do prawidłowego użytkowania wyrobu. Podobnie, do Inspekcji Handlowej można zgłosić się, gdy podejrzewacie Państwo, że kupiony przez was wyrób może stwarzać zagrożenie dla osób posługujących się nim lub znajdujących się w jego otoczeniu.

Kontrolą wyrobów zajmują się również:

  • Wyższy Urząd Górniczy
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Inspekcja Ochrony Środowiska
  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Urząd Morski w Gdyni
  • Urząd Morski w Słupsku
  • Urząd Morski w Szczecinie

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, do której instytucji należy kierować informację o stwierdzonym przez Państwa problemie, prosimy napisać do UOKiK.

Źródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Reklama