Reklama

Czy na wszystkich wyrobach musi znajdować się oznakowanie CE?

Nie. Oznakowanie CE dotyczy tylko niektórych grup wyrobów, których dotyczą przepisy wdrażające do polskiego prawa dyrektywy nowego podejścia. Dotyczą one m.in. maszyn, sprzętu elektrycznego, zabawek, urządzeń ciśnieniowych i gazowych, sprzętu ochrony indywidualnej. CE umieszcza się na przykład na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, telefonach komórkowych, kosiarkach do trawy i wiertarkach, komputerach, kaskach rowerowych oraz okularach przeciwsłonecznych itp.

Istnieją jednak dyrektywy nowego podejścia - dotyczące opakowań, kolei, wyrobów kwalifikowanych jako wyposażenie stosowane na statkach morskich - które nie przewidują obowiązku nanoszenia oznakowania CE. Tym samym nie umieszcza się go na opakowaniach, urządzeniach kolejowych (np. taborze kolejowym), a także na wyrobach objętych przepisami ustawy o wyposażeniu morskim. W przypadku tych ostatnich oznakowanie CE zastąpił inny znak zgodności - tzw. koło sterowe.

Oznakowania CE nie umieszcza się na wielu grupach wyrobów, dla których nie ma tzw. dyrektyw nowego podejścia, np. na meblach, ubraniach, żywności, rowerach dla dorosłych, kosmetykach.

Źródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Kiedy umieszcza się znaku CE?

Reklama