Kiedy wyrób trafia do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami?

Czytaj więcej...

Które instytucje mogę poinformować o wyrobie budzącym moje wątpliwości?

Czytaj więcej...

Jak powinny być oznakowane środki ochrony indywidualnej i co powinna zawierać instrukcja użytkowania takiego sprzętu?

Czytaj więcej...

Kto ponosi odpowiedzialność za zgodność montowanych komputerów z zasadniczymi wymaganiami?

Czytaj więcej...

Reklamy Google