Reklama

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.

Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Tekst mający znaczenie dla EOG.

Zobacz: Dyrektywa 97/23/WE

Reklama