Reklama

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia REACH stosowanie chemikaliów w Europie stało się znacznie bezpieczniejsze – tak wynika z opublikowanego dziś sprawozdania Komisji Europejskiej.

Dzięki łatwiej dostępnym informacjom na temat chemikaliów na rynku i lepiej ukierunkowanym środkom zarządzania ryzykiem znacznie spadło zagrożenie stwarzane przez substancje zarejestrowane w ramach REACH.

Tendencja ta powinna się utrzymać, ponieważ przemysł nieustannie pracuje nad znajdowaniem zamienników najbardziej niebezpiecznych chemikaliów. Pięć lat po wejściu w życie rozporządzenie jest intensywnie wdrażane.

Przedsiębiorstwa zarejestrowały już w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) 30 601 zgłoszeń, opisujących zastosowania i właściwości 7 884 substancji chemicznych wyprodukowanych lub wprowadzanych do obrotu. Według opublikowanego dziś badania Eurobarometru 61 proc. Europejczyków uważa, że chemikalia są obecnie bezpieczniejsze niż 10 lat temu.

Źródło: europa.eu

Reklama