Reklama

UE i Chiny zgadzają się co do poprawy bezpieczeństwa zabawek.

Komisja Europejska jest aktywnie zaangażowana w rozwiązanie problemów napotykanych przez przemysł Unii na arenie międzynarodowej. W szczególności podczas współpracy z Chinami, gdy obywatele Unii mogą mieć problemy z produktami pochodzącymi z Chin.

Regularne spotkania chińskich i europejskich ekspertów bezpieczeństwa zabawek, w tym zainteresowanych stron, miały miejsce od 2002 roku w ramach Grupy Roboczej: DG-AQSIQ. (Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i Przemysł oraz Generalny Urząd Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej).

Wytyczne dla działań w dziedzinie współpracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa zabawek między UE-Chiny mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zabawek wyprodukowanych w Chinach zostały podpisane w dniu 19 września 2006 roku w Brukseli przez wiceprzewodniczącego Verheugena i ministra Li Chianjiang (AQSIQ).

Pobierz: Guidelines for safer toys

Źródło: ec.europa.eu

Reklama