Reklama

Chiny-Europa: Informacje na temat norm i wymogów rynkowych

Europejsko-Chińska Platforma Informacyjna nt Standardów (CESIP) wspomaga przedsiębiorstwa umiędzynarodowić oraz wzmocnić handel między europejskimi i chińskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Zestawy różnych przepisów technicznych, norm i rozbieżnych wymogów dostępu do rynku, tworzą przeszkody w handlu między Chinami i Europa. Aby rozwiązać ten problem, nowa platforma CESIP zawiera szczegółowe informacje o europejskich i chińskich normach i wymogach dostępu do rynku. CESIP Obecnie obejmuje trzy sektory: maszyny, urządzenia elektryczne i urządzenia medyczne.

Źródło: ec.europa.eu

Reklama