Reklama

Dyrektywy europejskie, rozporządzenia i decyzje, normy zharmonizowane, polityka europejska, zalecenia KE, kodeksy praktyk i inne dokumenty europejskie i krajowe. Ogromna ilość dokumentów, które firmy budowlane powinny znać, aby sprostać wymaganiom prawodawstwa europejskiego.

Strona CrIP (w wolnym tłumaczeniu: Europejska Budowlana Platforma Informacyjna - European Construction Information Platform) jest miejscem zawierającym wszystkie dokumenty wydane przez instytucje i organy europejskie dotyczące sektora budowlanego. CrIP jest platformą informacyjną wspierającą i zwiększającą zdolności firm budowlanych w celu dostosowania się do nowych wyzwań w podejmowaniu nowych metod pracy, innowacji i ustawodawstwa.

Platforma ta została opracowana przez Komisję Europejską, w celu zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności branży budowlanej na rynkach międzynarodowych. Ostatecznym celem jest stworzenie światowej konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Crip jest zaprojektowany dla łatwego dostępu dla dużych, średnich i małych firm budowlanych w Europie. Dostęp w dziewięciu różnych językach europejskich, kompleksowe Wytyczne dla użytkownika oraz opis różnych dostępnych dokumentów, możliwość sugerowania i dodawania nowych dokumentów. Strona jest dwukierunkowym kanałem komunikacyjnym łączącym wszystkie zainteresowane podmioty z branży budowlanej. Ten portal internetowy stwarza łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji pochodzących z WE i państw członkowskich, a także świadczy usługi do dowolnego styku zewnętrznego odnoszącego się do sektora budowlanego.

Crip oferuje także metodę poszukiwania dokumentów dotyczących określonych tematów (identyfikowane według kategorii zatwierdzonych przez grupy ekspertów) i pozwala zawęzić wyszukiwanie, przechodząc pomiędzy różnymi rodzajami dokumentów.

Reklama