Reklama

Scenariusze związane z procedurą wprowadzania produktu na rynek europejski.

1. Pierwszy scenariusz

Jesteś: Producentem / Upoważnionym Przedstawicielem / Instalatorem / Montującym

Obowiązki Producenta

Do Twoich obowiązków należy:

 • Posiadanie wiedzy o produkcie
 • Identyfikacja dyrektyw
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej
 • Przeprowadzenie procedury oceny zgodności
 • Sporządzenie deklaracji zgodności WE
 • Oznakowanie wyrobu CE (wzór znaku CE)
 • Przechowywanie dokumentacji technicznej (okres zależy od dyrektywy)

Co musisz zrobić?

Uwaga: Upoważniony przedstawiciel ma te same obowiązki co producent, pod warunkiem, że posiada pisemne upoważnienie od producenta.

2. Drugi scenariusz

Jesteś: Importerem / Dystrybutorem / Sprzedawcą

Do Twoich obowiązków należy:

 • Upewnienie się, czy przeprowadzono z pozytywnym wynikiem odpowiednią procedurę oceny zgodności
 • Zdolność do przestawienia kopii deklaracji zgodności
 • Zdolność do przedstawienie dokumentacji technicznej (na żądanie organów nadzoru rynku)

Co musisz zrobić?

 • Upewnij się, że produkt nosi wymagane oznakowanie zgodności (znak CE) i załączone są do niego wymagane dokumenty
 • Obchodź się z produktem w odpowiedni sposób
 • Poinformuj konsumentów o ryzyku związanym z produktem
 • Współpracuj z odpowiednimi organami

W przypadku gdy producent nie przekazał deklaracji zgodności: Spróbuj uzyskać deklarację zgodności od producenta i oznakuj wyrób znakiem CE lub przejmij obowiązki i odpowiedzialność producenta.

Uwaga: W przypadku gdy producent nie chce informować konsumenta kto jest producentem: przejmij Obowiązki Producenta

Reklama