Reklama

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności norm europejskich EN 15649-1:2009+A2:2013 oraz EN 15649-6:2009+A1:2013 dotyczących przedmiotów rekreacyjnych pływających stosowanych na wodzie i w wodzie z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zobacz Dyrektywa 2001/95/WE

Reklama