Reklama

Komisja Europejska zamierza uprościć ustawodawstwo dla kilku sektorów oraz zapewnić, że we wszystkich państwach członkowskich będą obowiązywać te same, najwyższe standardy bezpieczeństwa.

image

Celem działania jest ograniczenie biurokracji oraz zwiększenie standardów. Zdecydowano, że przedmiotem zmian będą: środki ochrony indywidualnej (PPE), urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób (PCT), urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) oraz urządzenia ciśnieniowe (PED).

Jednym z zadań jest ujednolicenie przepisów. 28 odrębnych dla każdego kraju przepisów zostanie zamienione w jednolitą regulację unijną. Zastąpienie dyrektyw rozporządzeniami oznacza, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej podlegają tym samym zasadom, a poszczególne rządy krajowe nie będą mogły dodawać dodatkowych wymagań. Rezultatem będzie mniejsza ilość przepisów bez obniżania standardów bezpieczeństwa. Wspólne zasady dla produktów pozwalają producentom mieć większą świadomość prawną. Dzięki temu będą mogli lepiej zorganizować swoje procesy produkcyjne, poprawić jakość i bezpieczeństwo produktów oraz inwestować w innowacje. Doprowadzi to do wzmocnienia jednolitego rynku i łatwiejszego rozwoju firm.

PPE Obejmuje m.in: kaski ochronne, nauszniki, obuwie ochronne, kamizelki ratunkowe, kaski rowerowe, okulary i kamizelki (odblaskowe) do wysokiej widoczności. Zamiana 28 przepisów krajowych w sprawie środków ochrony indywidualnej na jedno rozporządzenie oznaczać będzie, że stwierdzenie dotyczące bezpieczeństwa, takie jak: „Produkt ten chroni przed ciepłem do 100°C” - oparte będzie na faktach. Będzie to również część konkretnego kroku ze strony Komisji, w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

Firmy wytwarzające produkty zgodnie z wymaganiami dyrektywy PPE będą mogły łatwiej przestrzegać procedur oceny zgodności z poszanowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Przepisy uproszczą przestrzegania zasad a firmom będzie łatwiej wejść na inne rynki Unii Europejskiej.

PCT Nowe rozporządzenie zastępując 28 przepisy krajowe dla urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób: kolejek linowych, gondoli, wyciągów krzesełkowych i wyciągów narciarskich, przyczyni się do poprawy wydajności rynku wewnętrznego UE dla elementów bezpieczeństwa i podzespołów urządzeń kolei linowych. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny w tej dziedzinie, propozycja zmian obejmuje rozwój nowych instalacji, przeznaczonych zarówno dla działalności transportowej, jak i dla działalności rekreacyjnej. Jednakże, kolejki linowe, które są wykorzystywane wyłącznie w celach rekreacyjnych, np. te w parkach rozrywki i na terenach targowych, będą wyjątkiem.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejski Ferdinando Nelli FEROCI, odpowiedzialny za Przemysł i Przedsiębiorczość, powiedział:

Bardziej spójne zasady Ochrony Osobistej i kolei linowych obniżyłyby koszty przestrzegania przepisów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy prowadzące działalność w Unii Europejskiej będą w stanie odnieść się do jednego tekstu prawnego i nie będą niepotrzebne obciążane przez stworzone dotychczas prawodawstwo.

GAD Urządzenia spalające paliwa gazowe, których dotyczy proponowane rozporządzenie, obejmują: kuchenki gazowe, piece, promienniki ciepła, podgrzewacze wody, kotły centralnego ogrzewania. Bezpieczeństwo tych urządzeń będzie wzmocnione poprzez poprawę i wyjaśnienie wymagań, które każde urządzenie gazowe musi spełnić. Na przykład, w celu zwiększenia bezpieczeństwa produktów, producenci muszą realnie zmniejszyć ewentualne zagrożenie, a nie tylko drukować komunikaty ostrzegawcze na produktach.

Wymagania bezpieczeństwa, które musi spełnić każde urządzenie, będą w miarę postępu technologicznego aktualizowane, aby zapewnić zgodność z nowymi innowacyjnymi technologiami oraz po to, aby zwiększyć wykorzystania paliw gazowych pochodzących ze źródeł odnawialnych.

PED Kolejnym przykładem usprawnienia i uproszczenia prawodawstwa unijnego będą przepisy dotyczące urządzeń ciśnieniowych, takich jak: gaśnice, sprężarki, wymienniki ciepła i złożone zespoły stosowane w przemyśle wytwórczym. Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych będzie dostosowana do nowych zasad znakowania i pakowania substancji chemicznych w nich zawartych. Zapewni to przejrzystość prawną dla producentów i użytkowników, bez konieczności wprowadzania zmian technologicznych oraz pozwoli na utrzymanie bieżącego wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

To tylko kilka przykładów, w jaki sposób Komisja proponuje uproszczenie prawodawstwa UE. W sumie mowa jest o 660 inicjatywach mających na celu uproszczenie przepisów i wspieranie wzrostu gospodarczego.

Źródło: ec.europa.eu

Reklama