Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport dotyczący funkcjonowania systemu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia w 2013 roku.

System nadzoru rynku działa w Polsce od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej. W 2013 roku i pierwszym półroczu 2014 roku skontrolowano ponad 17 tysięcy wyrobów przy czym zakwestionowano około 30% czyli ponad 5 tysięcy produktów.

Najczęściej zastrzeżenia wzbudzały: zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, dźwigi, maszyny, sprzęt radiowy i telekomunikacyjny, urządzenia spalające paliwa gazowe, niskonapięciowe urządzenia elektryczne i zabawki.

Wobec wyrobów, które nie spełniały wymagań lub stwarzały zagrożenie wszczęto 610 postępowań administracyjnych. W 570 przypadkach przedsiębiorcy podjęli skuteczne działania naprawcze.

W ramach systemu nadzoru Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami - HERMES. UOKiK uczestniczy również w Europejskim Systemie Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych - RAPEX

Pobierz: Raport

Źródło: Komunikat prasowy UOKiK

Reklama