Reklama

Fajerwerki będą bezpieczniejsze w użyciu dzięki nowym przepisom wymagającym wyraźniejszych etykiet i instrukcji w języku każdego państwa członkowskiego, w którym produkty będą sprzedawane.

Od 1 lipca 2015 roku produkty zgodne z zasadami bezpieczeństwa będą posiadały oznakowanie CE, aby pokazać, że spełniają wszystkie wymagania określone w przepisach.

Komisja Europejska przyjęła propozycję, aby uszczuplić pirotechniczny rynek wewnętrzny. Producenci muszą prowadzić odpowiednią dokumentację przez 10 lat.

Umowa otwiera drogę do szybszego przyjmowania przepisów mniej uciążliwych dla dalszego zestawu kategorii produktów, w tym wag nieautomatycznych, instrumentów pomiarowych, prostych zbiorników ciśnieniowych, wyciągów narciarskich, materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, urządzeń elektrycznych i urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Inicjatywa jest częścią ogólnego celu dostosowania przepisów produktów przemysłowych do wspólnego zbioru zasad, co pozwoli uniknąć sektorowego rozdrobnienia i sprzecznych lub nakładających się wymogów więcej niż jednego aktu prawnego dotyczącego danego produktu. Bardziej spójne zasady obejmujące wszystkie sektory produktów obniży koszty przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (IP/11/1385).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona).

Źródło: ec.europa.eu

Reklama