Reklama

Dzięki porozumieniu, które zostało zawarte z producentów telefonów komórkowych za pośrednictwem protokołu ustaleń (MOU), zdecydowana większość nowych urządzeń wprowadzanych dzisiaj na rynek obsługuje kompatybilną ładowarkę opartą na złączu micro-USB.

Niekompatybilność ładowarek do telefonów komórkowych jest poważną niedogodnością dla użytkowników, a także prowadzi do marnotrawstwa. W związku z tym, Komisja Europejska zwróciła się przemysłu o rozwiązanie tego problemu. W rezultacie najwięksi producenci telefonów komórkowych zgodzili się na harmonizację ładowarek w UE. W protokole ustaleń (MoU), który został przedłożony Komisji przemysł zobowiązuje się do zapewnienia kompatybilności ładowarek w oparciu o złącza Micro-USB. Dodatkowo w celu zapewnienia dalszego bezpiecznego używania ładowarki zostaną opracowane nowe normy, aby ułatwić realizację MoU. Pierwsza generacja nowych telefonów komórkowych są dostępne na rynku Unii od 2011 r.

Universal charger

Źródło: ec.europa.eu

Reklama