Szukaj w serwisie

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia REACH stosowanie chemikaliów w Europie stało się znacznie bezpieczniejsze – tak wynika z opublikowanego dziś sprawozdania Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) po drugiej stronie Atlantyku, była głównym tematem czwartego warsztatu Unia Europejska - Stany Zjednoczone, który odbył się w Waszyngtonie w dniach 3-4 grudnia, 2012.

Czytaj więcej...

Chiny-Europa: Informacje na temat norm i wymogów rynkowych

Europejsko-Chińska Platforma Informacyjna nt Standardów (CESIP) wspomaga przedsiębiorstwa umiędzynarodowić oraz wzmocnić handel między europejskimi i chińskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Czytaj więcej...

Dyrektywy europejskie, rozporządzenia i decyzje, normy zharmonizowane, polityka europejska, zalecenia KE, kodeksy praktyk i inne dokumenty europejskie i krajowe. Ogromna ilość dokumentów, które firmy budowlane powinny znać, aby sprostać wymaganiom prawodawstwa europejskiego.

Czytaj więcej...

Reklamy Google