Szukaj w serwisie

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (93/42/EWG)

Czytaj więcej...

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych.

Czytaj więcej...

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG.

Czytaj więcej...

Fajerwerki będą bezpieczniejsze w użyciu dzięki nowym przepisom wymagającym wyraźniejszych etykiet i instrukcji w języku każdego państwa członkowskiego, w którym produkty będą sprzedawane.

Czytaj więcej...

Deklaracja

ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności WE jest pisemnym oświadczeniem i jednorazowym zgłoszeniem sporządzonym przez producenta w celu udowodnienia spełnienia wymogów UE dotyczących produktu.

Czytaj więcej...

Dzięki porozumieniu, które zostało zawarte z producentów telefonów komórkowych za pośrednictwem protokołu ustaleń (MOU), zdecydowana większość nowych urządzeń wprowadzanych dzisiaj na rynek obsługuje kompatybilną ładowarkę opartą na złączu micro-USB.

Czytaj więcej...

Reklamy Google