Szukaj w serwisie

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Czytaj więcej...

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów.

Czytaj więcej...

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zamierza uprościć ustawodawstwo dla kilku sektorów oraz zapewnić, że we wszystkich państwach członkowskich będą obowiązywać te same, najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.

Czytaj więcej...

uokik-logo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport dotyczący funkcjonowania systemu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia w 2013 roku.

Czytaj więcej...

Reklamy Google