CE

 • Czym jest oznakowanie CE?

  Czym jest oznakowanie ce?

  Aby odpowiedzieć na to pytanie należy odwołać się do założeń, jakie legły u podstaw Unii Europejskiej. Opiera się ona na 3 podstawowych zasadach: swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Państwa członkowskie UE zdecydowały się na zniesienie wszelkich barier w handlu między sobą oraz na ustanowienie wspólnej polityki wobec partnerów spoza UE. W ten sposób powstał obszar, w którym przepływ towarów odbywa się, jak niegdyś na rynku krajowym, tyle że w skali Wspólnoty. Obszar ten nazwano Jednolitym Rynkiem Europejskim (Wspólnym Rynkiem).

 • Czym nie jest oznakowanie CE?

  czym nie jest oznakowanie ce

  Oznakowanie CE nie jest znakiem towarowym
  Znak towarowy pozwala odróżnić wyrób od innych konkurencyjnych produktów na rynku. Chodzi tu o nazwę, slogan, grafikę itd. Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku symbolu ®

  Oznakowanie CE nie jest znakiem pochodzenia
  Znak CE nie oznacza, że wyrób został wyprodukowany w Unii Europejskiej. Przykładowym znakiem pochodzenia jest oznaczenie chronione oznaczenie geograficzne nadawane produktom spożywczym. Takim znakiem jest także oznaczenie AOC znajdujące się na winach.

  Reklama

  Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości
  Znak CE nie jest znakiem poświadczającym bezpieczeństwo wyrobu ani jego jakości. W przeciwieństwie do oznakowania CE znaki jakości są dobrowolne i oznaczają spełnienie pewnych specyficznych wymagań dotyczących jakości wyrobu. Jest to pewna wartość dodana, podczas gdy oznakowanie CE należy traktować jako obowiązkowe minimum.

  Oznakowanie CE nie jest znakiem zgodności z normą
  Znak zgodności z normą jest oznaczeniem dobrowolnym, świadczącym, iż w całości zastosowano określoną normę. Jest on nadawany przez właściciela znaku, po zbadaniu zgodności wyrobu.

  Nie należy mylić oznakowania CE z innymi znakami nanoszonymi na wyroby!

  Oznakowania CE nikt nie nadaje. Umieszczane jest ono na wyrobie na wyłączną odpowiedzialność producenta.

  Kiedy umieszcza się znak CE? Kiedy NIE umieszcza się znaku CE?

 • Jak wygląda oznakowanie CE?

  Wzór znaku CE

  Wzór znaku CE

  Wzór i sposób umieszczania oznakowania CE określa decyzja Rady 93/465/WE.

  Forma i wielkość znaku jest ściśle określona i zastrzeżona.

  Powiększony lub pomniejszony znak CE musi zachować proporcje określone we wzorcu. Jeśli dyrektywa nie określa inaczej, naniesione na wyrób lub opakowanie, oznakowanie CE musi mieć co najmniej 5 mm wysokości.

  Pobierz: Wzór oznakowania CE