Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dyrektywa 93/15/EWG została zmieniona rozporządzeniami: 1882/2003, 219/2009, 1025/2012.

Treść
Zakres

Dyrektywa ma zastosowanie do materiałów wybuchowych tj. materiałów i artykułów uznanych za takie w zaleceniach Narodów Zjednoczonych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych i należące do klasy 1 określonej w tych zaleceniach.

[module-100]
Wyłączenia

Nie wchodzą w zakres stosowania dyrektywy:

  • Materiały wybuchowe, łącznie z amunicja, przeznaczonych do wykorzystania zgodnie z prawem krajowym przez Siły Zbrojne lub Policję.
  • Artykuły pirotechniczne.
  • Amunicja, z wyjątkiem pewnych przypadków.
Definicje
  • Materiały wybuchowe oznaczają materiały i artykuły uznane za takie w zaleceniach Narodów Zjednoczonych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych i należące do klasy 1 określonej w tych zaleceniach.
Wdrożenia
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama