Dyrektywa 88/378/EWG Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Dyrektywa 88/378/EWG została zastąpiona dyrektywą 2009/48/WE

Treść
Zakres

Wymagania dyrektywy stosuje się do zabawek, czyli do dowolnego produktu lub materiału zaprojektowanego lub wyraźnie przewidzianego do używania podczas zabawy przez dzieci do 14 roku życia.

[module-100]
Wyłączenia

Wymagań dyrektywy nie stosuje się do:

 • Dekoracji choinkowych i świątecznych.
 • Precyzyjnych modeli w skali dla dorosłych kolekcjonerów.
 • Sprzętu do zbiorowego używania na placach zabaw.
 • Sprzętu sportowego.
 • Sprzętu do pływania i nurkowania przeznaczonego do używania w głębokiej wodzie.
 • AC Lalek ludowych i lalek dekoracyjnych oraz innych podobnych produktów przeznaczonych dla dorosłych kolekcjonerów.
 • Zabawek komercyjnych instalowanych w miejscach publicznych (centra handlowe, dworce itd.).
 • Puzzli składających sie z więcej niż 500 elementów lub bez obrazka, przeznaczone dla specjalistów.
 • Broni pneumatycznej.
 • Sztucznych ogni, włącznie ze spłonkami.
 • Proc i katapult.
 • Zestawów strzałek z metalowymi zakończeniami.
 • Elektrycznych piekarników, żelazek lub innych produktów funkcjonalnych, zasilanych napięciem nominalnym przekraczającym 24 V.
 • Produktów zawierające elementy grzejne, przeznaczonych do używania pod nadzorem dorosłych do celów edukacyjnych.
 • Pojazdów z silnikami spalinowymi.
 • Zabawek z silnikami parowymi.
 • Rowerów przeznaczonych do użytku sportowego lub poruszania sie po drogach publicznych.
 • Zabawek wideo, połączonych z ekranem o napięciu nominalnym przekraczającym 24V.
 • Smoczków dla niemowląt.
 • Wiernych kopii prawdziwej broni palnej.
 • Biżuterii dla dzieci.
Definicje
 • Zabawka oznacza dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub wyraźnie przewidziany do używania podczas zabawy przez dzieci do 14 roku życia.
Wdrożenia
Odnośniki
Poradniki

Guidance on Toy Safety | Toy Safety in the EU | Toys | Sectors | Growth | European Commission

Broszura informacyjna dotycząca dyrektywy 88/387/EWG

Reklama