Dyrektywa 88/378/EWG Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Dyrektywa 88/378/EWG została zastąpiona dyrektywą 2009/48/WE

Treść
Zakres

Wymagania dyrektywy stosuje się do zabawek, czyli do dowolnego produktu lub materiału zaprojektowanego lub wyraźnie przewidzianego do używania podczas zabawy przez dzieci do 14 roku życia.

Reklama

Wyłączenia

Wymagań dyrektywy nie stosuje się do:

 • Dekoracji choinkowych i świątecznych.
 • Precyzyjnych modeli w skali dla dorosłych kolekcjonerów.
 • Sprzętu do zbiorowego używania na placach zabaw.
 • Sprzętu sportowego.
 • Sprzętu do pływania i nurkowania przeznaczonego do używania w głębokiej wodzie.
 • AC Lalek ludowych i lalek dekoracyjnych oraz innych podobnych produktów przeznaczonych dla dorosłych kolekcjonerów.
 • Zabawek komercyjnych instalowanych w miejscach publicznych (centra handlowe, dworce itd.).
 • Puzzli składających sie z więcej niż 500 elementów lub bez obrazka, przeznaczone dla specjalistów.
 • Broni pneumatycznej.
 • Sztucznych ogni, włącznie ze spłonkami.
 • Proc i katapult.
 • Zestawów strzałek z metalowymi zakończeniami.
 • Elektrycznych piekarników, żelazek lub innych produktów funkcjonalnych, zasilanych napięciem nominalnym przekraczającym 24 V.
 • Produktów zawierające elementy grzejne, przeznaczonych do używania pod nadzorem dorosłych do celów edukacyjnych.
 • Pojazdów z silnikami spalinowymi.
 • Zabawek z silnikami parowymi.
 • Rowerów przeznaczonych do użytku sportowego lub poruszania sie po drogach publicznych.
 • Zabawek wideo, połączonych z ekranem o napięciu nominalnym przekraczającym 24V.
 • Smoczków dla niemowląt.
 • Wiernych kopii prawdziwej broni palnej.
 • Biżuterii dla dzieci.
Definicje
 • Zabawka oznacza dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub wyraźnie przewidziany do używania podczas zabawy przez dzieci do 14 roku życia.
Wdrożenia
Odnośniki
Poradniki

Guidance on Toy Safety | Toy Safety in the EU | Toys | Sectors | Growth | European Commission

Broszura informacyjna dotycząca dyrektywy 88/387/EWG