Dyrektywa 2000/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób.

Treść
Zakres

Dyrektywa dotyczy urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób. Dyrektywa stosuje się do:

 • Urządzeń wybudowanych i oddanych do eksploatacji od momentu wejścia niniejszej dyrektywy w życie.
 • Podzespołów i elementów systemów bezpieczeństwa wprowadzonych na rynek od momentu wejścia niniejszej dyrektywy w życie.
[module-100]
Wyłączenia

Dyrektywy nie stosuje się dla:

 • Urządzeń dźwigowych w rozumieniu dyrektywy 95/16/WE.
 • Tradycyjnych tramwajów o napędzie linowym.
 • Urządzeń wykorzystywanych do celów rolniczych.
 • Zamocowanych na stale bądź ruchomych urzadzen używanych w wesołych miasteczkach i parkach rozrywki, które zostały zaprojektowane do celów rekreacyjnych, a nie jako środek transportu pasażerskiego.
 • Urządzeń górniczych lub zamontowanych na stale urzadzen przemysłowych.
 • Promów linowych.
 • Kolei zębatych.
 • Urządzeń o napędzie łańcuchowym.
Definicje
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób oznaczają wszelkie urządzenia składające się z elementów składowych, które są projektowane, wytwarzane, montowane i używane w celu przewozu osób. Takie urządzenia kolei linowych wykorzystują urządzenia nośne albo urządzenia do ciągnięcia, przy czym elementem zapewniającym zawieszenie i/lub trakcje jest lina ułożona w osi ruchu. Urządzenia takie to:
  • Koleje linowe naziemne oraz inne rodzaje urzadzen z wózkami na kolach lub zawieszonych w inny sposób, w których siła trakcyjna jest przenoszona za pomocą jednej lub kilku lin.
  • Koleje linowe napowietrzne, gdzie urządzenia jezdne sa unoszone i/lub przesuwane za pomocą jednej lub wielu lin nośnych; kategoria ta obejmuje koleje gondolowe i krzesełkowe.
  • Wyciągi orczykowe, gdzie za pomocą odpowiedniego sprzętu użytkownicy są ciągnięci przez line.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2004 nr 15 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama