Dyrektywy

NEW APPROACH

W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska.
System nazwano NOWYM PODEJŚCIEM (New Approach) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.

Reklama

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE