System Rapex

Wspólnotowy system wczesnego ostrzegania ułatwiający wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską.

Rapid Alert System

Dyrektywy nowego podejścia

Dyrektywy nowego podejścia dotyczą wyrobów, które mają być po raz pierwszy wprowadzone do obrotu i oddane do użytku.

Lista dyrektyw

punkty konsultacyjne

Punkty konsultacyjne powstały dla tych, którzy podczas prowadzenia działalności gospodarczej napotkali na problemy związane ze stosowaniem prawa europejskiego. Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network zapraszają do kontaktu lub zadawania pytań

Rapex

Rapid Alert System

Rapid Alert System dla niebezpiecznych produktów niespożywczych to wspólnotowy system wczesnego ostrzegania, który ułatwia szybką wymianę informacji między Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską w sprawie środków podjętych w celu zapobieżenia lub ograniczenia wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Czytaj więcej...

Jednostki

NOTYFIKOWANE

Jednostka notyfikowana to instytucja, niezależna zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniająca określone w dyrektywach wymagania. Udział jednostki notyfikowanej jako trzeciej strony jest wymagany w przypadku niektórych modułów procesu oceny zgodności.

Czytaj więcej...

Dyrektywy

NEW APPROACH

W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska.
System nazwano NOWYM PODEJŚCIEM (New Approach) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...

Normy

ZHARMONIZOWANE

W polskim systemie prawnym państwo zobowiązane jest do udostępniania numerów i tytułów norm zharmonizowanych do danej dyrektywy.

W Polsce są one publikowane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Czytaj więcej...

Glosariusz

DEFINICJE

Słownik trudniejszych, mniej popularnych wyrazów, rodzaj słownika terminologicznego, zawierającego terminy stosowane w dziedzinie związanej z prawem unijnym, dyrektywami, normami zharmonizowanymi i oczywiście z oznakowaniem CE.

Czytaj więcej...