Oznakowanie CE nie jest znakiem towarowym
Znak towarowy pozwala odróżnić wyrób od innych konkurencyjnych produktów na rynku. Chodzi tu o nazwę, slogan, grafikę itd. Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku symbolu ®

Oznakowanie CE nie jest znakiem pochodzenia
Znak CE nie oznacza, że wyrób został wyprodukowany w Unii Europejskiej. Przykładowym znakiem pochodzenia jest oznaczenie chronione oznaczenie geograficzne nadawane produktom spożywczym. Takim znakiem jest także oznaczenie AOC znajdujące się na winach.

Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości
Znak CE nie jest znakiem poświadczającym bezpieczeństwo wyrobu ani jego jakości. W przeciwieństwie do oznakowania CE znaki jakości są dobrowolne i oznaczają spełnienie pewnych specyficznych wymagań dotyczących jakości wyrobu. Jest to pewna wartość dodana, podczas gdy oznakowanie CE należy traktować jako obowiązkowe minimum.

Oznakowanie CE nie jest znakiem zgodności z normą
Znak zgodności z normą jest oznaczeniem dobrowolnym, świadczącym, iż w całości zastosowano określoną normę. Jest on nadawany przez właściciela znaku, po zbadaniu zgodności wyrobu.

Nie należy mylić oznakowania CE z innymi znakami nanoszonymi na wyroby!

Oznakowania CE nikt nie nadaje. Umieszczane jest ono na wyrobie na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Kiedy umieszcza się znak CE? czytaj: Kiedy NIE umieszcza się znaku CE?

Reklama