Zastosowanie zarządzania ryzykiem dla wyrobów medycznych

Szkolenia dla producentów wyrobów medycznych

Wymagania normy ISO 14971 (PN-EN ISO 14971) - Wyroby medyczne

Zastosowanie zarządzania ryzykiem dla wyrobów medycznych

Cel i program szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 14971.
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 14971.
 • Kwalifikacje zespołu.
 • Plan zarządzania ryzykiem.
 • Analiza ryzyka.
 • Identyfikacja zagrożeń.
 • Szacowanie ryzyka, środki zaradcze sterowanie ryzykiem.
 • Zmniejszenie ryzyka.
 • Ocena ryzyka resztkowego.
 • Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem.
 • Przykład analizy ryzyka dla wyrobu medycznego w postaci kompletnego planu do zatwierdzenia ryzyka szczątkowego przez zespół zarządzania ryzykiem.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania analizy ryzyka dla wyrobu medycznego. Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności do:

 • Oceny kwalifikacji zespołu zarządzania ryzykiem.
 • Stworzenia planu zarządzania ryzykiem.
 • Identyfikacji zagrożeń dla wyrobu.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa, srogości.
 • Wykonania analizy ryzyka.
 • Oszacowania ryzyka.
 • Zarządzania ryzykiem resztkowym w procesie.
 • Weryfikacji analizy na podstawie danych z rynku i produkcji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób opracowujących analizy ryzyka dla wyrobu medycznego.

Metodyka szkolenia: Teoria poparta doświadczeniami z wykonanych analiz dla wyrobów medycznych Klasy II A

 • Termin szkolenia w Warszawie: 31 października 2012 roku

Cena: 790,00zł netto

 • 22 850 0175
 • 22 850 0176
 • 22 850 0177
 • 22 850 0178
 • fax. 22 890 0073

Zobacz : Kalendarz szkoleń

Polecaj

Kategoria: Szkolenia CE